Qualitat

TALLERES DIEZ S.L.L, empresa dedicada a la fabricació de mecanitzats y decoletatge de peces metàliques segons planell, ha decidit implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 per millorar el servei que presta als seus clients.

La Direcci├│ de TALLERES DIEZ. enfoca el Sistema de la Qualitat com una manera d'organitzar el funcionamient de l'empresa partit d'uns pilars bàsics com son la qualitat dels seus serveis, la satisfacció del client i la millora continua de la eficàcia del Sistema. Per això, el Sistema de Gestió de la Qualitat de TALLERES DIEZ. S.L.L. es basa en:

- La Qualitat i la seva millora son responsabilitat de tots els integrants de l'empresa començant des de a dalt.

- La Qualitat s'obté planificant, executan y millorant el Sistema de Gestió, tenint present en tot moment el contexte de l'organització, tant intern com extern

- La Qualitat està orientada cap a la Satisfacció de tots el nostres clients (i parts interesades), mitjan├žant el compromís de tota l'organització en cumplir amb les necesitats i requisits, així com els requisits legals i reglamentaris i els propis dels serveis.

- La Qualitat es basa en la Millora Contínua tant dels procesos productius i de prestació del servei, com de l'eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat en el que la prevenció d'errors sigui un aspecte fundamental.

- La Qualitat ens dirigeix a prestar la màxima atenció a la evolució tecnològica i a les posibles milloras que les noves tecnologies posen a la nostra disposició.

- La Qualitat requereix de la participació i colaboració de tots per la qual aquesta Política es difosa a tot el personal de l'empresa per al seu coneixement i comprensió.

Per l'aplicació efectiva dels principis i objectius de TALLERES DIEZ S.L.L., es absolutament necesari el suport als mateixos de l'equip directiu com de la plantilla

Alta Direcció
Martorelles, 28 de maig de 2018